Programme Lineup

Program Schedule (Mon - Fri)

PROGRAM
LANGUAGE
TIME PRESENTER
Montshepetsa Boshego Ndebele 00:00 - 03:00 Kgaogelo Manyaka
Mphatlalatsane  Se-Kopa 03:00 - 06:00 Oscar Matsepe
Gotshele Se-Kopa 06:00 - 09:00 Calvin Malapane
Maupi Matsepe
Gata Mmogo le Basadi Se-Kopa 09:00 - 12:00 Granny Rammupudu
Hlala Nami isiNdebele 12:00 - 15:00 Michael Moloko
Lewetse Sepedi 15:00 - 18:00 Moffet Mashiloane
Molemoshi/Sports Se-Kopa/Sepedi 18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Primrose Kabini
Matshelekgwane Magaga
Shalang Moreneng Se-Kopa 19:00 - 20:00 Itumeleng Kgonyana
Dibeshong (Mon - Tue) Se-Kopa/isiNdebele 20:00 - 21:00 Gaogelo Manyaka
Simon Skhosana
Hlwaya Tsebe Moithuti (Wed - Thur) Sepedi 20:00 - 21:00 Hope Malapela
Tiisha Lerato (Mon - Wed) Sepedi 21:00 - 00:00 Aleck Ntshabeleng
Diega Metse (Thur) Se-Kopa 21:00 - 00:00 Julia Matsepe
Hip & Happening (Fri) Sepedi 20:00 - 21:00 Kope Matsepe
Lahla Leoto Se-Kopa 21:00 - 00:00 Simon Sikhosan

 

Program Schedule (Saturday)

PROGRAM
LANGUAGE
TIME PRESENTER
Montshepetsa Boshego Sepedi 00:00 - 03:00 Moffet Mashiloane
Mphatlalatsane  Sepedi 03:00 - 06:00 Peter Motlafi
Thokozani Se-Kopa 06:00 - 08:00 Julia Matsepe
A Retshamekeng Se-Kopa 08:00 - 09:00 Julia Matsepe
Mehlang Yela Se-Kopa 09:00 - 12:00 Oscar Matsepe
Ahoy Ratsaman Se-Kopa 12:00 - 15:00 Lehumo Rachagane
Di a Namella Sepedi 15:00 - 18:00 Felicia Maaba
Rutang Bana Ditaola Sepedi/isiNdebele 18:00 - 21:00 Elizabeth Segokodi
Mahlangu Stemer
Party Time Sepedi 21:00 - 00:00 Benjamin Moukangwe

 

Program Schedule (Sunday)

PROGRAM
LANGUAGE
TIME PRESENTER
Mahube Sepedi 00:00 - 03:00 Moffet Mashiloane
Matlafalang isiNdebele 03:00 - 06:00 David Mtsweni
Gopola Mmupi wa Gago isiNdebele 06:00 - 09:00 Thuli Matsepe
Rorisang Morena Sepedi 09:00 - 12:00 Tshwaana Dikeledi
Phadimisha Seeta Se-Kopa 12:00 - 15:00 Lehumo Rachabane
Phumulani isiNdebele 15:00 - 18:00 Michael Moloko
Alfa & Omega Sepedi 18:00 - 21:00 Felicia Maaba
Tebu ya Mmino Golden Oldies 21:00 - 00:00 Aleck Ntshabeleng